BIPROGEO - PROJEKT

Address for correspondence:
Egis Poland Sp. z o.o.
Departament Projektowy we Wrocławiu
52-418 Wrocław, ul. Bukowskiego 2
tel. 071 337-46-12, Fax 071 364-33-95

   
     
mapa
     
www.biprogeo.wroc.pl  www.egis-poland.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Company data:

Egis Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000036656, Wysokość kapitału zakładowego: 9 143 000 PLN
NIP: 526-21-53-084, REGON: 012926952
Tel.: +48 22 20 30 100, Fax: +48 22 20 30 101,
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , website: http://www.egis-poland.com

 
 
DIRECTOR

dr inż. Marek Jagiełło
     
     

SECRETARIAT

Adrianna Kluz      
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  Małgorzata Bartkowska       
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it