28.05.2009 - II Polski Kongres ITS

W dniach 26-27 maja 2009 roku w Warszawie odbył się II Polski Kongres ITS – problematyki inteligentnych systemów transportowych. Głównym celem kongresu była odważna, interdyscyplinarna debata nad nowym rynkiem zastosowań technologii informatycznych w transporcie w Polsce i Europie oraz możliwości kształtowania nowoczesnego, bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu systemu transportu.

Firmę Biprogeo-Projekt - srebrnego sponsora Kongresu - reprezentował w tych dniach Zarząd spółki.